با توجه به تغییراقلیم و کاهش بارندگی ها بیابان زایی در گلستان مطرح است و به همین خاطر همایشی به مناسب روز جهانی مقابله با بیابان زایی به همت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در گرگان برگزار شد.

جنگل های گلستان تحت تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی هستند

به گزارش گلستان 24، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بعد از ظهر  چهارشنبه در همایش مقابله با بیابان زایی اظهار کرد: جنگل های گلستان به شدت تحت تاثیر خشکسالی و تغییر اقلیم هستند.

ابوطالب قزلسفلو ادامه داد:با این شرایط اگر حتی دخالت انسانی هم نداشته باشیم بخشی از جنگل های گلستان را به دلیل این شرایط نمی توانیم حفظ کنیم.

وی با بیان اهمیت مقابله با بیابان زایی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته روز مقابله با بیان زایی خیلی برای استان های شمالی مثل گلستان جدی گرفته نمی شد اما امروزه شاهد این هستیم که بیابان در گلستان وجود دارد.

قزلسفلو با اشاره به اینکه بیابان خودش را در گلستان نشان داده است، تصریح کرد: شرایطی که در آن قرار داریم نشان می دهد که کم توجهی و بی توجهی به قواعد زمین و طبیعت ما را با چالش های جدی رو به رو کرده است.

وی ادامه داد: عرض جغرافیایی و قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک، وسعت و توپوگرافی کشور و فعالیت های انسانی جزو عواملی هستند که در بیابان زایی نقش دارند.

 

بیابان زدایی - ترسیب کربن - نهالکاری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه ۱۸ استان کشور درگیر ریزگردها شده اند، تصریح کرد: شرایط به گونه ای پیش می رود که عموم مردم خشکسالی را تجربه می کنند.

وی در خصوص شعار روز جهانی مقابله با بیان زدایی گفت: امسال امنیت غذایی در گروه حفظ خاک سالم در نظر گرفته شده است.

قزلسفلو افزود: تخریب پوشش گیاهی، شورشدن اراضی، کاهش توان تولید و کاهش آب های زیرزمینی در امنیت غذایی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی به حاصل خیزی توان تولیدی اراضی ما متکی است، افزود: امنیت غذایی خاک و آب را به عنوان بستر تولید و تضمین کننده تولید نیاز دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: باید قبل از اینکه شرایط بدتر شود بعضی موارد را به گوش مسئولین برسانیم و بعضی موارد فرهنگی را آموزش دهیم تا بتوانیم با پدیده بیایان زایی مقابله کنیم.

تروریسم زیستی، کشاورزی و منابع طبیعی را به هم ریخته است

در ادامه این همایش، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه های ایران در خصوص مقابله با بیابان زایی اظهار کرد: امروزه در دنیا بیوتروریسم یا تروریسم زیستی، کشاورزی و منابع طبیعی را به هم ریخته است.

نادر بیرودیان که سابقه ۳۸ سال کار و تدریس را دارد، افزود: وقتی می شود با کپسول های کوچک یک منطقه جنگلی را تبدیل به آفت کرد پس منابع طبیعی و کشاورزی ما در معرض تهدید است.

یکی از راه های تامین امنیت غذایی استفاده چند منطوره از مزارع، مراتع و جنگل ها استبیرودیان افزود: امنیت غذایی در جامعه زمانی اتفاق می افتد که مردم کشور و جامعه ترس از غذا و گرسنگی نداشته باشند.

بیرودیان با بیان اینکه مهم ترین نیاز هر جامعه مدنی تامین امنیت آن است، افزود: امنیت غذا در جامعه در راس ایجاد امنیت ها قرار دارد.

وی با تاکید اینکه اقدامات زیستی به منظور حفاظت و اصلاح محیط زیست و منابع طبیعی انجام می شود، تصریج کرد: یکی از راه های تامین امنیت غذایی استفاده چند منطوره از مزارع، مراتع و جنگل ها است.

بیرودیان تامین آب، ترسیب کربن، پرورش زنبورعسل، گیاهان دارویی و گردشگری و توریسم را از جمله نقش های مهم مراتع عنوان کرد.

وی تصریح کرد: وقتی جنگل و زراعت را با هم  داشته باشیم از آب بیشترین استفاده را می کنیم و جلوی تبخیر بیش از حد آب از زمین گرفته می شود.

روستای زیارت گرگان

در گلستان بیش از ۵ هزار هکتار کویر رسی و نمکی وجود دارد

در ادامه این همایش، یک دکترای ژئوماتیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی اظهار کرد: در گلستان بیش از ۵ هزار هکتار کویر رسی و نمکی وجود دارد.

رامین نورقلی پور ادامه داد: حدود ۳۳ هزار هکتار از سطح گلستان مناطق مرطوب و شور حاشیه کویر است و دشت رسوبی شور و مناطق مرطوب و شور حاشیه دریا از دیگر مناطق گلستان است.

نورقلی پور با بیان اینکه در حال حاضر خطر بیابان زایی به گرگان رسیده است، تاکید کرد: کاربری نامناسب اراضی، تغییرات گسترده کاربری، زراعت بی رویه و جاده سازی باعث بیابان زایی شده است.

بیش از ۱۰۰ هزار هکتار مناطق قشلاقی گلستان در خطر بیابان زایی

وی یادآور شد: بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از مناطق قشلاقی گلستان در خطر بیابان زایی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیابان زایی در جهان به دلیل استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی شکل می گیرد، گفت: افزایش جمعیت و نیازهای بشری باعث کاهش توان تولید اراضی شده است.

نورقلی پور تصریح کرد: در گذشته مراتع گلستان پربازده بودند این در حالی است که همین مراتع در حال تبدیل شدن به بیابان هستند.

وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و کمبود آب به عنوان مهم ترین چالش های بشر در قرن ۲۱ مطرح است، گفت: جلوگیری از کاهش تخریب زمین و احیای زمین هایی که بیابان و تخریب شده اند به عنوان ۳ هدف برای مقابله با بیابان زایی مطرح است.

وی با اشاره به پروژه ترسیب کربن در حوزه تیل آباد گلستان تصریح کرد: برنامه ریزی برای بهبود اقتصاد ساکنین منطقه بیابان زا می تواند در کاهش این پدیده دارای اهمیت باشد./مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار