افزایش تعهدات تامین اجتماعی استان گلستان در بخش های دارویی و بیماری

نصرتی: خدمات بستری در همه مراکز درمانی دولتی از اول آذر رایگان است!

به گزارش گلستان 24، به گفته نصرتی مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان، خدمات بستری در همه مراکز درمانی دولتی هم برای مستمری بگیران وبازنشستگان این سازمان از اول آذر رایگان خواهد شد.

ImageThumb2

 

وی افزود: بر اساس تعهد سازمان تامین اجتماعی از اول آذر ماه کلیه خدمات بیمارستان و بستری سراسر کشور برای مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی صد در صد رایگان خواهد بود. همچنین در کتاب تعرفه های جدید تعهداتی که در قالب سازمان های بیمه گر اتفاق می افتد هزار و هفتصد بیماری است که از این میزان سیصد بیماری جدیدا در تعهد سازمان های تامین اجتماعی و بیمه گر قرار گرفته است.

ارسال نظر

آخرین اخبار