مدیر کل ثبت احوال گلستان می گوید متولدین بیشتر پسر بودند و سهم روستا نشینان از این تولد ها بیشتر بوده است.

بیش از بیست و یک هزار تولد نیمه نخست امسال در گلستان

به گزارش گلستان 24، عادلی، مدیر کل اداره ثبت احوال استان گلستان افزود: در شش ماه اول سال جاری تعداد بیست و یک هزار و بیست مورد واقعه ولادت به ثبت رسیده است. از کل ولادت ها تعداد ده هزار و ششصد و هشتاد و هفت مورد پسر، و ده هزار و سیصد و سی و سه مورد دختر به ثبت رسیده است.

419e12a4996ee4211420932c5a36a036

وی همچنین گفت: تعدا ولادت های شهری نه هزارو نهصد و سی و هفت مورد و ولادت روستایی یازده هزار و نود و سه مورد بوده است. از کل ولادت های ثبت شده نام های محمد طاها، امیرعلی، محمد، محمد امین، ابوالفضل، امیر حسین، فاطمه، فاطمه زهرا، یسنا، زهرا، نازنین زهرا و ثنا بیشترین نام ها را به خود اختصاص داده اند.

ارسال نظر

آخرین اخبار