پژوهشگران و علاقه مندان به گونه های جانوری در معرض انقراض، می توانند این حیوانات را به صورت تاکسیدرمی شده در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مشاهده کنند.

گونه های جانوری در معرض انقراض تاکسیدمی شده در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

به گزارش گلستان 24، پژوهشگران و علاقه مندان به گونه های جانوری در معرض انقراض، می توانند این حیوانات را به صورت تاکسیدرمی  شده در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مشاهده کنند.

در این موزه حدود دویست و پنجاه گونه جانوری در معرض دید قرار گرفته است.

81095095-5581398

موزه علوم زیستی مثل یک کتابخانه است. اگر کسی نیاز به پژوهش و آشنایی با پرنده و یا جانور خاصی داشته باشد می تواند به این محل مراجعه کند. در این جا جانورانی وجود دارد که هم اکنون در حال حفاظت هستند. برای تحقیق بر روی این گونه از جانوران، آن ها تاکسیدرمی شده اند. این پرندگان اغلب مهاجر هستند و از سیبری مهاجرت می کنند.

اگر کل این جانوران را که دویست و پنجاه گونه هستند در نظر بگیریم، حدود صد و سی تا صد چهل گونه متعلق به استان گلستان است.

روز های پنج شنبه از ساعت ده تا دوازده، بازدید از این محل آزاد است.

ارسال نظر

آخرین اخبار