رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان مطرح کرد؛

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان بر توزیع عادلانه سرانه فرهنگی و ورزشی در محلات گرگان تأکید کرد.

محلات گرگان نیازمند توزیع عادلانه مجموعه های فرهنگی و وررزشی است

به گزارش گلستان 24، سید میثم حسینی اظهارکرد: در عصر حاضر، ساختار مدیریت شهری و پارلمان های شهری علاوه بر مسائل عمرانی و خدماتی، باید توجه ویژه ای به امورات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهروندان داشته باشد و این امر از طریق سیاستگذاری در شوراهای اسلامی شهر و سیستم مدیریت شهری تدوین و اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان افزود: در بدنه یک شهر، قشرهای مختلفی بر مبنای پایگاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف سکونت دارند و در همین راستا با توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی شهروندان ساکن در مناطق کم برخوردار و عدم توانایی در رفع نیازهای مذکور، توجه به مطالبات اجتماعی و رفع نیازهای فرهنگی چنین مناطقی باید در راس اولویت های مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر گرگان قرار بگیرد.

وی بیان کرد: پس از تشکیل کمیسیون فرهنگی در دوره ششم شورای اسلامی شهر گرگان، این مهم در دستورکار قرار گرفت تا با شناسایی و ثبت مشخصات جغرافیایی و فرهنگی تمامی محلات محروم و کم برخوردار، برنامه لازم جهت توزیع متوازن سرانه فرهنگی و همچنین ارائه خدمات ورزشی در دستور کار قرار بگیرد.

حسینی ادامه داد: نشاط اجتماعی، اجرای برنامه های فرهنگی، فرزند پروری، توزیع عادلانه و رایگان امکانات ورزشی و آموزش حقوق شهروندی از جمله مطالبات مهم ساکنان محلات کم برخوردار است که امیدواریم با برنامه ریزی اثرگذار و هدفمند در دو سال آتی بتوانیم تا حد زیادی برای رفع نیازهای مذکور، اقدامات اصولی و ماندگاری را انجام داده باشیم.

وی با بیان اینکه قطعاً در این بین، خانه های فرهنگ در ارائه خدمات اجتماعی به ساکنان محلات نقش مهمی را باید ایفا کنند، گفت: البته یکی از محورهای اصلی کمیسیون فرهنگی در دوره ششم، تغییر اساسی وضعیت و ساختار خانه های فرهنگ در شهر گرگان است و قطعاً باتوجه به شناسایی و آسیب شناسی وضعیت فعلی خانه های فرهنگ، می توان برنامه ای مدون و چشم اندازی روشن برای آن ترسیم کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار