وقوع یکصد و ده مورد سیل از سال هفتاد تا کنون

کارگاه ملی هم اندیشی با هدف مدیریت جامع سیل در دامنه شمالی البرز

به گزارش گلستان24 : گرشاسبی ، معاون سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت : بر اساس اطلاعاتی که ارائه شد دیدیم که بیست و سه درصد این سیلاب های دامنه شمالی البرز نسبت به سطح کشور گسترش و وقوع بیشتری دارد ، مخاطرات سیل در کشور متاسفانه با رشدی که در دهه هشاد و نود صورت گرفته به طور هزار مورد سیل سالانه در کشور ما ثبت کرده ایم ، که بر آوردی هم که به آن اشاره کردیم  به طور متوسط هر سیل چهل میلیارد تومان خسارت محسوس وارد می کند.

n00009295-b

سعید الدین ، مسئول برگزاری همایش گفت : وقتی یک تک سیل وقتی چهل میلیارد تومن به کشور لطمه وارد کند پس معلوم می شود که ما چقدر از آستانه های طبیعی عبور کردیم.

صادقلو استاندار گلستان نیز گفت : از سال هفتاد تا کنون ما صد و ده مورد سیل داشتیم و با خسارت های وسیع و گوناگون شاید اونی که خسارات نمایانه ، خسارت بیش از هزار میلیارد تومان باشد.

سعیدالدین افزود : از استان های شمالی یعنی استان های گلستان ، مازندران و گیلان ، مجموعه دانشگاههایی که در این استان های وجود دارند که پنج دانشگاه فعالیت دارند به علاوه دستگاههای اجرایی و پژوهشی مرتبط در این همایش شرکت کرده اند.

ارسال نظر

آخرین اخبار