معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای گلستان

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای گلستان از ۱۴۵ مورد تخصیص آب زیرزمینی و سطحی به بخش‌های مختلف در استان خبر داد.

۱۴۵ مورد تخصیص آب از منابع آبی گلستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، حسین حاجی حسینی، معاون برنامه ریزی و دبیر کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: این کمیته این تخصیص‌ها را برای مصرف در بخش‌های دام و طیور، صنعت و خدمات، گلخانه و آبزی پروری از آب زیرزمینی و در مصارف باغداری، صنعت و خدمات و گلخانه از آب سطحی صادر کرد.

حسین حاجی حسینی افزود: حجم آب تخصیص داده شده در تابستان امسال ۸۰ فقره آب زیرزمینی شیرین به حجم یک میلیون و ۲۲۰ هزار متر مکعب در سال، ۳۸ فقره آب زیرزمینی شور به حجم ۵۷۴ هزار مترمکعب در سال، ۱۳ فقره تغییر نوع مصرف به حجم ۱۷۰ هزار متر مکعب در سال و ۴ فقره آب سطحی به حجم ۲۷۸ هزار متر مکعب در سال بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار