شهردار گرگان:

شهردار گرگان گفت: چوب های استفاده شده از نوع تراورس بوده که با ماده مازوت تزریق و اشباع شده است، این امر برای محیط زیست ضرر داشته و با بارندگی خاک را آلوده می کند.

چوب های مسیر پیاده روی النگدره با ماده مازوت  اشباع شده است

به گزارش گلستان 24، محمدرضا سبطی اظهار کرد: عملیات بازسازی این پیاده راه ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون در مرحله مطالعه برای انتخاب نوع چوب و متریال هستیم که متناسب با اکوسیستم و ساختار منطقه باشد و استحکام آن را هم در نظر خواهیم گرفت.

سبطی ادامه داد: امیدوارم که ظرف یک ماه آینده مشکل این محدوده برطرف شده و شهروندان بتوانند از جاده سلامت چوبی استفاده کنند.

شهردار گرگان تاکید کرد: در انتخاب نوع متریال، عناصر زیباشناختی و محیط زیست را هم در نظر گرفته و براساس کار دقیق و درست و با مطالعه آن را انتخاب می کنیم.

سبطی ادامه داد: جازم به این هستیم که قسمتی که نیاز به مرمت دارد با قیمت و نوع ماده مناسب، بازسازی و جایگزین شود و فاز دوم پیاده راه که امانت است و به ما رسیده را باید حفظ و نگهداری کنیم.

وی افزود: از پیاده راه چوبی النگدره و نقاطی که تخریب شده بود، بازدید کرده و دستورات لازم را دادم تا با مطالعه دقیق، متریالی برای بازسازی استفاده شده که همخوان با محیط زیست و طبیعت باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار