بارش های شدید هفته آخر تیرماه و سیلاب‌های پس از آنها در استان‌های شمالی و ‌غربی کشور خسارت‌های مالی و جانی برای برخی از هموطنانمان بهمراه داشت.

عکس/ سیل‌زدگان سوادکوه

روستاهای انند، چرات و شیرکلا در منطقه سوادکوه بعنوان نزدیکترین روستاها به نقطه‌ی شروع سیل در استان مازندران بودند. این گزارش تصویری به برخی از ساکنان آسیب دیده‌ی این منطقه می‌پردازد.

 

 
معصومه مرادی ساکن روستای شیرکلا در منطقه سواد کوه
معصومه مرادی ساکن روستای شیرکلا در منطقه سواد کوه
مهرسته قاسمی ساکن روستای انند در منطقه سواد کوه
مهرسته قاسمی ساکن روستای انند در منطقه سواد کوه
رحمت مرادی کاویانی ساکن روستای چرات در منطقه سواد کوه
رحمت مرادی کاویانی ساکن روستای چرات در منطقه سواد کوه
عکس سیل‌زدگان سوادکوه
یکی از اهالی سیل زده روستای انند در منطقه سواد کوه
فتاح حیدری ساکن روستای انند در منطقه سواد کوه
فتاح حیدری ساکن روستای انند در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
جانانه خانم ساکن روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
جانانه خانم ساکن روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
بهروز کاویانی چراتی دهیار روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
بهروز کاویانی چراتی دهیار روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
برجعلی تیموری ساکن روستای انند یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
برجعلی تیموری ساکن روستای انند یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
نیره خانم متولی امام زاده آقا سید شریف ساکن روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
نیره خانم متولی امام زاده آقا سید شریف ساکن روستای چرات یکی از اهالی سیل زده روستای چرات در منطقه سواد کوه
قبر فیض الله کاویانی که با دیدن سیل دچار سکته قلبی شد و فوت کرد
قبر فیض الله کاویانی که با دیدن سیل دچار سکته قلبی شد و فوت کرد
مقبوله قاسمی ساکن روستای شیرکلا در بخش سواد کوه
مقبوله قاسمی ساکن روستای شیرکلا در بخش سواد کوه

ارسال نظر

آخرین اخبار