فرمانده سپاه گلستان:

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: بسیج خود را خادم مردم می‌داند و پشتوانه فعالیت‌ها بسیج در استان براساس رویکرد هیئت‌های اندیشه ورز بسیج خواهد بود تا با کار فکری عمیق و صحیح به پیش برویم.

بسیج خود را خادم مردم می‌داند

به گزارش گلستان 24، سردار علی ملک شاهکوهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هیئت اندیشه ورز مجمع عالی بسیج استان اظهارکرد: بسیج به عنوان یک نهاد مقدس در نظام اسلامی گره گشا و بن بست شکن است تا مشکلات را در هر زمینه‌ای که مستقیماً به زندگی مردم مربوط می‌شود رفع کند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: در مسائل مختلف استان هرجا از ظرفیت هیئت اندیشه ورز بسیج استفاده کردیم و مشکلات را بر اساس اولویت‌ها احصاء کردیم، به راهکار درستی رسیدیم که توانست آن مشکل را حل کند.

وی بیان کرد: فلسفه وجودی هیات‌های اندیشه ورز بسیج کمک به دستگاه‌های حاکمیتی و پیش برندگی سپاه و بسیج است که قرارگاه شهید سلیمانی، قرارگاه ۱۷ ربیع و قرارگاه شهید امانی بر همین اساس شکل گرفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار