براساس گزارشات دریافتی به درخواست نمایندگان کشاورزان و مالباختگان گندمکار آق قلایی ، قرار تامین و حکم توقیف اموال کارخانه آرد بندرگز صادر شد ه است. براساس این گزارش ؛ پس از عدم وصول بخشی از مطالبات کشاورزان ...

جهت وصول طلب کشاورزان آق قلایی حکم توقیف اموال کارخانه آرد بندرگز صادر شد

به گزارش گلستان 24، براساس گزارشات دریافتی به درخواست نمایندگان کشاورزان و مالباختگان گندمکار آق قلایی ، قرار تامین و حکم توقیف اموال کارخانه آرد بندرگز صادر شد ه است.

جهت وصول طلب کشاورزان آق قلایی حکم توقیف اموال کارخانه آرد بندرگز صادر شد
براساس این گزارش ؛ پس از عدم وصول بخشی از مطالبات کشاورزان گندمکار شهرستان آق قلا از مدیرعامل کارخانه آرد واقع در شهرستان بندرگز ؛ تعدادی از نمایندگان کشاورزان از طریق مرجع قضایی نسبت به طرح شکایت علیه مدیرعامل کارخانه اقدام کردند که با حکم قاضی پرونده دستور قرار تامین و حکم توقیف اموال صادر شده است.
گفته می شود از تعداد ۱۱ نفر از دلالان آق قلایی طرف حساب با مدیرعامل کارخانه تنها ۴ نفر حاضر شدند موضوع از طریق مرجع قضایی پیگیری گردد./ارکین نیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار