مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در اداره کل امور دارایی گلستان فعالیت خود را آغاز کرد.


بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در گلستان

به گزارش گلستان 24، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی ، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود : در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری ، نگهداری ، تجزیه و تحلیل و عملیات مربوط به پولشویی را بر عهده دارد و افراد مظنون به پولشویی را شناسایی و در محدودیت مختلف مالی قرار می‌ دهد.

او با اشاره به اینکه بیش از هزار نفر یک سال گذشته در کشور شناسایی شدند و فعالیتشان تحت پیگیری قرار دارد افزود : بر اساس قانون در مواردی اگر ظن به پولشویی شود کل اموال فرد توقیف می شود و اگر ثابت نشد اموال ضبط می‌شود.

هادی خانی گفت : در کشور تقسیم کار درست بین ظرفیت‌های قوی برای شناسایی ، پیگیری و برخورد با فساد انجام نشده است .

 او افزود : مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک کمک می‌کند قانون مبارزه با پولشویی ، سلامت اداری ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر تقویت شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت : آمادگی داریم به تمامی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد اقتصادی و متولی نظم بخشی اقتصاد کشور در این حوزه کمک کنیم تا طبق قانون افراد مشکوک و پر ریسک و افراد مظنون به پولشویی را تحت رصد کامل قرار دهیم.

هادی خانی افزود : فرار مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از جریانات مشکوک کشور عیان می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی در ادامه به مبارزه همیشگی جمهوری اسلامی با تروریسم اشاره کرد و گفت: دشمنان از سکوت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نامناسب اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم برای بی‌اثر جلوه دادن فعالیت ایران استفاده می‌کنند که در این شرایط مدیران وظیفه دارند با مستندنگاری و تبیین صحیح، این توطئه‌ها را خنثی کنند.

گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را به بهره‌برداری رساند.

گلستان به عنوان اولین استانی است که این مرکز را در اداره کل امور مالیاتی دایر کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار