اعضای شورای اسلامی ودهیاری خواجه نفس نسبت به عملکرد و عزل ونصب ها وانتصابات مدیران ومعاونین مدارس خواجه نفس وعدم استفاده از نیروهای بومی اعتراض کردند.

آیا تغییر مدیران و معاونان مدارس خواجه نفس انتخاباتی است ؟

 به گزارش گلستان24، در نامه ای که از طرف امام جمعه اعضای شورای اسلامی و دهیار خواجه نفس برای فرماندار گمیشان ارسال شده است ،با انتقاد از جابجایی مدیران و معاونان بومی مدارس خواجه نفس این اقدام یک تمهید انتخاباتی از طرف یک جریان و طیف خاص در منطقه قلمداد شده است .
فعالان اعتقاد دارند با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ماه وقوع برخی از تغییرات مدیریتی درسطح مناطق مختلف دور از انتظار نیست .مشکل بزرگ کشور ما این است که یک سال قبل از انتخابات و یک سال بعد از انتخابات همه مسائل خرد و کلان مملکت تحت تاثیر انتخابات قرار می گیرد .این یک آفت بزرگ است .

ارسال نظر

آخرین اخبار