نیروهای تروریست داعش در اقدامی دو نفر را به جرم جاسوسی برای ترکیه در نزدیکی مرز با این کشور با چاقو سر بریدند. این گروه تروریستی مدعی است که این دو نفر پس از دستگیری و بازجویی به جمع آوری اطلاعات و فرستادن آن به دولت ترکیه اعتراف کرده اند! اعدام در منطقه الراعی سوریه صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش قسمت های از استان حلب را در تسلط خود دارد و همه روز این استان شاهد کشتار و اعدام های دسته جمعی توسط این گروه مخوف تروریستی است.

عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
به گزارش گلستان24،  گروه تروریستی داعش قسمت های از استان حلب را در تسلط خود دارد و همه روز این استان شاهد کشتار و اعدام های دسته جمعی توسط این گروه مخوف تروریستی است.
 
 
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18
 
عکس/ داعش دو جاسوس ترک را سربرید+18

ارسال نظر

آخرین اخبار