 مطالعات جدید نشان می‌ دهد

بر اساس یافته‌های هر دو تحقیقات، توییتر و فیس¬بوک می‌توانند روی روابط عاطفی و عاشقانه تأثیری منفی داشته باشند. به طوری که وقتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رابطه عاطفی مشکل¬ساز می‌شود، خطر نتایج منفی در روابط به دنبالش خواهد آمد

استفاده زیاد از توییتر برای ازدواج مضر است

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، طبق مطالعات جدید، استفاده زیاد از توییتر می‌تواند به مشاجرات و سایر آثار مخرب روی ازدواج و روابط عاشقانه منجر شود. پژوهش فوق­الذکر که ادامه تحقیقات قبلی است، نشان دهنده‌ی تأثیر مشابه در مورد فیس­بوک است و پیرامون این که آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به طور کلی برای روابط عاطفی بد است، سوالاتی را ایجاد کرده است.

twitter_button

پژوهش منتشر شده در مجله شبکه اجتماعی، رفتار و روانشناسی سایبر بر این باور است که «استفاده فعال از توییتر به افزایش حجم مشاجرات مربوط به توییتر بین زوج‌ها منجر می‌شود که در نتیجه پایانی جز خیانت، فروپاشی خانوادگی و طلاق نخواهد داشت».

نویسنده مطلب، دکتر راسل کلیتون از دانشگاه میسوری نتیجه گرفته است که این یافته‌ها به شواهد موجود درباره جنبه سیاه استفاده از شبکه اجتماعی برای روابط شخصی اضافه شده است.

تحقیق کلیتون که در همین مجله در سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد که استفاده زیاد از فیس­بوک با «نتایج منفی در روابط شخصی» مرتبط است.

ویراستار ارشد این مجله، برندا وایدرهولد می‌گوید این یافته‌ها نیاز به تحقیقات بیشتر روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند.

او معتقد است: «از آن­جا که بیشتر تحقیقات درباره شبکه‌های اجتماعی در آغاز راه هستند، ما نمی‌دانیم آیا سایر رسانه‌ها مانند اینستاگرام نیز روی روابط اثر منفی دارند یا خیر».

پژوهش اخیر در نظرسنجی از 581 کاربر بزرگسال توییتر، از آن‌ها پرسیده بود آن‌ها هرچند وقت یک بار از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و چه جدال‌هایی بین همسران یا شرکای عاطفی فعلی یا قبلیشان در نتیجه استفاده از توییتر رخ داده است.

کلیتون دریافت که هرچه پاسخ­دهنده در توییتر فعال­تر باشد، احتمال بیشتری برای تجربه کشمکش‌های مرتبط با توییتر با همسرش دارد.

او می‌نویسد نتایج تحقیقات قبلی کلیتون را درباره استفاده از فیس­بوک و نتایج منفی روی روابط تصدیق می‌کند. او در این پژوهش می‌گوید: «

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، طبق مطالعات جدید، استفاده زیاد از توییتر می‌تواند به مشاجرات و سایر آثار مخرب روی ازدواج و روابط عاشقانه منجر شود. پژوهش فوق­الذکر که ادامه تحقیقات قبلی است، نشان دهنده‌ی تأثیر مشابه در مورد فیس­بوک است و پیرامون این که آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به طور کلی برای روابط عاطفی بد است، سوالاتی را ایجاد کرده است.

پژوهش منتشر شده در مجله شبکه اجتماعی، رفتار و روانشناسی سایبر بر این باور است که «استفاده فعال از توییتر به افزایش حجم مشاجرات مربوط به توییتر بین زوج‌ها منجر می‌شود که در نتیجه پایانی جز خیانت، فروپاشی خانوادگی و طلاق نخواهد داشت».

نویسنده مطلب، دکتر راسل کلیتون از دانشگاه میسوری نتیجه گرفته است که این یافته‌ها به شواهد موجود درباره جنبه سیاه استفاده از شبکه اجتماعی برای روابط شخصی اضافه شده است.

تحقیق کلیتون که در همین مجله در سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد که استفاده زیاد از فیس­بوک با «نتایج منفی در روابط شخصی» مرتبط است.

ویراستار ارشد این مجله، برندا وایدرهولد می‌گوید این یافته‌ها نیاز به تحقیقات بیشتر روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند.

او معتقد است: «از آن­جا که بیشتر تحقیقات درباره شبکه‌های اجتماعی در آغاز راه هستند، ما نمی‌دانیم آیا سایر رسانه‌ها مانند اینستاگرام نیز روی روابط اثر منفی دارند یا خیر».

پژوهش اخیر در نظرسنجی از 581 کاربر بزرگسال توییتر، از آن‌ها پرسیده بود آن‌ها هرچند وقت یک بار از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و چه جدال‌هایی بین همسران یا شرکای عاطفی فعلی یا قبلیشان در نتیجه استفاده از توییتر رخ داده است.

کلیتون دریافت که هرچه پاسخ­دهنده در توییتر فعال­تر باشد، احتمال بیشتری برای تجربه کشمکش‌های مرتبط با توییتر با همسرش دارد.

او می‌نویسد نتایج تحقیقات قبلی کلیتون را درباره استفاده از فیس­بوک و نتایج منفی روی روابط تصدیق می‌کند. او در این پژوهش می‌گوید: «بر اساس یافته‌های هر دو تحقیقات، توییتر و فیس­بوک می‌توانند روی روابط عاطفی و عاشقانه تأثیری منفی داشته باشند. به طوری که وقتی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رابطه عاطفی مشکل­ساز می‌شود، خطر نتایج منفی در روابط به دنبالش خواهد آمد».».

ارسال نظر

آخرین اخبار