علی کریمی این روزها در خود فرو رفته و با همه روزهای گذشته اش فرق می کند.

واکنش تند علی کریمی به سلفی بگیران!
به گزارش گلستان24، آنهایی که از نزدیک جادوگر را می شناسند خوب می دانند که او دست رد به سینه هیچ هواداری نمی زند. با این حال بعضی از مردم شرایط را درک نمی کنند و هیچ وقت فکر نکرده اند که ستاره های فوتبالی هم مثل خودشان هستند،درد دارند، تالم دارند، لحظات خوش و ناخوشی دارند و عزادار هادی نوروزی هستند. 
 
واکنش تند علی کریمی
 
آنچه در مراسم ختم زنده یاد هادی نوروزی علی کریمی را رنجاند این بود که بعضی ها از او تقاضای عکس سلفی و دو نفره می کردند. او به چشم دید که یک به اصصلاح هوادار پرسپولیس و در واقع مزاحم سلفی! چگونه از رضا نورمحمدی گریا درخواست می کرد سرش را بالا بیاورد تا عکس دو نفره و سلفی اش بهتر بیفتد! 
 
این در حالی است که روز گذشته هم در مراسم یادبود هادی نوروزی ناگهان یکی به علی کریمی تنه زد و به او گفت: «علی آقا ببخشید،یک عکس سلفی با هم بگیریم؟»رعلی کریمی شوکه شد. باورش نمی شد بعضی ها اینقدر بی ملاحظه باشند که وسط مسجد به جای سوگواری سفارس عکس سلفی بدهند. او که از این اتفاق عصبانی و ناراحت بود گفت: «ولم کن بابا! حوصله ندارم.» جادوگر هرگز با چنین ادبیاتی با هواداران خود برخورد نکرده بود. او همواره با طرفداران برخود خوبی داشت و با همه عکس می انداخت اما اینجا...نه،جایش نبود.

ارسال نظر

آخرین اخبار