خانم فرماندار یک ماهی می شود که پا به این دفتر نگذاشته

اینجا دفترکار فرماندار بندرترکمن است. خالی، پر از دست نوشته ها. خانم مرجان نازقلچی، یکی از جانباختگان ایرانی فاجعه مناست. او یک ماهی می شود پا به این دفتر نگذاشته و البته دیگر هم نمی گذارد. حتی جلسه ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مهر (امروز) هم هیچ گاه برگزار نمی شود. روحش شاد.

اینجا دفتر کار خانم نازقلیچی!جلسه ساعت یازده 15 مهر هیچ گاه برگزار نمیشود.../تصاویر

به گزارش گلستان24، اینجا دفترکار فرماندار بندرترکمن است. خالی، پر از دست نوشته ها. خانم مرجان نازقلچی، یکی از جانباختگان ایرانی فاجعه مناست. او یک ماهی می شود پا به این دفتر نگذاشته و البته دیگر هم نمی گذارد. حتی جلسه ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مهر (امروز) هم هیچ گاه برگزار نمی شود. روحش شاد.

ارسال نظر

آخرین اخبار