سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان گفت: کشاورزان و یا شاغلین در بخش های مختلف کارهای کشاورزی که ساکن شهرهای استان هستند، زیرپوشش این بیمه قرار می گیرند.

کشاورزان گلستانی ساکن شهرها زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش گلستان24؛  روز پنجشنبه ایرنا دانیال پولادوند در مراسم تجلیل از خانواده های مستمری بگیر این صندوق اظهار داشت: تمامی کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی ساکن در شهرها بدون هیچ محدودیتی می توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند و از خدمات این صندوق استفاده کنند.
وی ادامه داد: تاکنون 40 هزار خانوار کشاورز، روستایی و عشایری گلستان از طریق 124 کارگزاری فعال در سطح استان در این صندوق بیمه شده اند و تا به امروز 540 خانواده از مزایای مستمری آن بهره مند شده اند.
پولادوند با تشریح خدمات این صندوق در حوزه بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و نقل و انتقال سوابق بیمه ای، تصریح کرد: تمامی ساکنین شهرهای کمتر از بیست هزار نفر جمعیت، روستاییان و عشایر و حتی کشاورزان غیرساکن در روستاها با داشتن 18 سال سن و پرداخت 5 درصد حق بیمه می توانند به عضویت صندوق درآمده و از مزایای آن استفاده کنند.
وی افزود: حق بیمه در این صندوق 15 درصد سطوح درآمدی انتخابی بیمه شده بوده که از این میزان 5 درصد سهم بیمه شده و 10 درصد آن سهم دولت است که با این حساب مبلغ حق بیمه در سال جاری از حداقل12هزار500 تومان تا حداکثر 30 هزار تومان در ماه متفاوت خواهد بود.
پولادوند، جامعه کشاورزان، روستاییان و عشایر را قشر مولد جامعه برشمرد و اظهار کرد: برای برخورداری این جامعه از خدمات تاکنون اقدامات مؤثری صورت گرفته و در همین راستا با همکاری دهیاری ها و شرکت های تعاونی تولید روستایی که برخی از آنان کارگزار صندوق نیز هستند مراتب اطلاع رسانی در حال انجام است.

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار