چهره خونین جوانی حدود 40 ساله در حوالی شهرک جامی در پی کنده شده یک ساختمانی در سه راهی جامی 2 پیدا شد که بلافاصله پیکر نیمه جان وی به بیمارستان انتقال یافت اما وی نیم ساعت بعد جان سپرد .

 مرگ یک شهروند گرگانی در اثر بی مبالاتی در مدیریت شهری !

پنجشنبه شب (20 آذرماه) بود که چهره خونین جوانی حدود 40 ساله در حوالی شهرک جامی در پی کنده شده یک ساختمانی در سه راهی جامی 2 پیدا شد که بلافاصله پیکر نیمه جان وی به بیمارستان انتقال یافت اما وی نیم ساعت بعد جان سپرد .

به گزارش گلستان 24، شدت جراحات وارده آنقدر زیاد بود که (حسین ق ) مصدوم این حادثه که با موتور شخصی خود داخل آن چاله افتاده بود نتوانست حیات دوباره را تجربه کند .

شاهدان عینی می گویند در این محوطه که در سه راهی جامی 2 واقع در کمربندی گرگان قرار دارد پی ساختمانی نیمه کاره رها شده و کف آن نیز بتونی می باشد  که ارتفاعی نزدیک به 5 متر دارد .

قبل از رسیدن به این پی کنده شده نیز کمی ماسه دپو شده که مانع دید موتور سوار بوده و این فرد که با سرعت حدود 30 تا 40 کیلومتر در حال حرکت بود با برخورد به این ماسه ها به داخل گودال پرتاب شده و به شدت از ناحیه سر و صورت آسیب می بینید.

کروکی اولیه نشان می دهد که هیچگونه علائمی در محل حادثه مبنی بر نصب علائم هشدار دهنده شامل بنر نوشته شده ، تابلو کارگران مشغول کارند ، گارد ، نوارشبرنگ و ... دیده نمی شود و همچنین با توجه به اینکه حادثه در حوالی غروب آفتاب اتفاق افتاده نور و روشنایی محل حادثه نیز کم بوده است .

شاهدان عینی گفتند که 20 روز پیش نیز یک وانت در روز روشن داخل گودال افتاده بود و دو ساعت بعد از این موتور سوار نیز فرد دیگری به داخل آن پرتاب شد.

در کروکی تنظیم شده فرد موتورسوار به دلیل اینکه توجه به جلو نداشته ، کارفرما به دلیل عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده و علائم ایمنی و اداره برق به دلیل عدم تامین روشنایی منطقه هر کدام به نسبت مساوی مقصر شناخته شدند .

به هر حال به نظر می رسد این گونه بی مبالاتی در مدیریت شهری هر چه زودتر باید تمام شود تا دیگر شاهد این گونه حوادث تلخ در جامعه نباشیم که فردی با دو فرزند در اوج جوانی چهره در آغوش خاک بکشد .

ارسال نظر

آخرین اخبار