محمد مرادی:

مصاحبه اختصاصی محمد مرادی، فعال فرهنگی شهرستان گنبد کابوس با گلستان 24:

 باچسبیدن به میز و مقام، فرهنگ را نابود می کنیم

محمد مرادی، فعال فرهنگی شهرستان گنبد کابوس، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24 ، در رابطه با وضعیت فرهنگ در استان گلستان گفت: برخی از مسئولین استانی خیلی راغب به انجام فعالیت های فرهنگی در استان نیستند.همان طور که می دانید پیاده سازی مسائل فرهنگی هم نیازمند به هزینه است و هیچ کس این هزینه را قبول نمی کند.

برخورد با فرهنگ در استان کاملا کارمندی شده است. یعنی فقط در جلساتی یک سری آمار ها ارائه می شود و این به نظر من اصلا درست نیست. مسئول فرهنگی را می بینیم که همسر و فرزندان و حتی خود وی، از ابزار های غیر فرهنگی استفاده می کند و همیشه نگران مسائل فرهنگی استان هم هست.

ia129

مرادی در ادامه افزود:  اگر کسی روی کار بیاید که خودش متصل به فرهنگ باشد، بتواند سکان فرهنگ را بر اساس رفتار جناح ها و گروه های مختلف هدایت کند، توقعات از وی متفاوت است. ولی با شخصی که صرفا فقط در مجامع فرهنگی دیده می شده و الان بر مسند کار قرار گرفته است، باید خیلی همکاری کنند تا بتواند پیش برود.

وی در آخر گفت: اکثر پشت میز نشینان در اثر ترس اداری و ترس از دست دادن میز و مقام خود، به صندلی چسبیده اند و مجبورند هوای خیلی ها را داشته باشند. خوب فرهنگ از بین میرود! شما می خواهید هوای همه را داشته باشید. این گونه هیچ وقت فرهنگ درست نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار