مدیرعامل گازاستان گلستان شبکه اجرا شده استان را تاکنون 7386 کیلومتراعلام کرد.

۷۳۸۶ کیلومتر شبکه گاز رسانی در گلستان انجام شده است

صفرعلی جمال لیوانی ، مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان در خصوص عملکرد این نهاد اداری در استان ، که در حال حاظر به آن پرداخته است ، گفت: از ۲۹ شهرموجود استان گلستان در حال حاضر تمامی آنها گاز رسانی شده و۱۰۰ درصد جمعیت شهری از نعمت گاز بهره مند می باشند وازحیث گازرسانی به شهرها این استان بعنوان استان سبز شناخته شده است.


به گزارش گلستان 24، وی همچنین درخصوص روند گازرسانی به روستاهای استان یادآور شد :در حال حاضر از مجموع ۹۹۳ روستای استان ، حدود ۹۰۱ روستا قابلیت گازرسانی دارد که تاکنون گاز تعداد ۶۹۰ روستا مورد بهره برداری قرار گرفت که درمجموع ۸۲ درصد خانوار روستائی استان را شامل می شود ، ضمن اینکه عملیات گازرسانی به تعداد ۶۹ روستا نیز در دست اجرا می باشد.

جمال لیوانی افزود: در راستای توسعه بخش صنعت و حمل و نقل نیزدر سطح استان تا کنون تعداد ۴۱۷ واحد صنعتی عمده و ۶۳ جایگاه سی ان جی نیز گازرسانی شده است.

وی در ادامه اذعان داشت: با تلاش کارکنان خدوم شرکت درسطح استان تاکنون بالغ بر ۷۳۸۶ کیلومترشبکه گذاری اجرا ، حدود ۲۵۰ هزار ۹۱۸ عدد انشعاب نصب وحدود ۴۶۴ هزار و ۲۱۰ مشترک نیزجذب شده اند.

جمال لیوانی اظهار داشت: در همین راستا افزون بر ۴۷۳ هزار خانوار نیز از نعمت گازطبیعی برخوردار گردیده اند که تعداد ۲۹۹ هزار خانوار شهری و ۱۷۴ هزار خانوار روستایی استان را شامل می شود.

مدیرعامل گازاستان گلستان درپایان در خصوص شبکه اجرا شده گازرسانی استان گفت: حجم شبکه‌های اجرا شده گازرسانی استان در بخشهای مختلف شهری و روستایی ۷۳۸۶ کیلومتر بوده که از این میزان حدود ۳۱۰۷ کیلومتر مربوط به شبکه گاز شهری و ۴۲۷۹ کیلومتر نیز مربوط به شبکه گاز روستایی می باشد.

منبع : روابط عمومی شرکت گازگلستان

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار