هفته نخست کورس پائیزه اسب ترکمن روز چهارشنبه در پیست اسب دوانی تخته ارکان بجنورد برگزارشد. عکس : مریم داورنیا

تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 به گزارش گلستان24، هفته نخست کورس پائیزه اسب ترکمن روز چهارشنبه در پیست اسب دوانی تخته ارکان بجنورد برگزارشد. عکس : مریم داورنیا
 
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن
 
تصاویر / کورس پائیزه اسب ترکمن

ارسال نظر

آخرین اخبار