مرحله داشت محصول سویا آغاز شده و کارشناسان توصیه هایی برای سویا کاران عزیر دارند

لزوم توجه به آبیاری مزارع سویا

مرحله داشت این محصول آغاز شده و کارشناسان توصیه هایی برای سویا کاران عزیر دارند ، توصیه هایی که به افزایش تولید منجر می شود

97439

اسدی پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان : سویا در دنیا کشتی در حدود صد میلیون هکتار دارد ، در کشور ما هم کشت آن در حدود پنجاه تا پنجاه و پنج هزار هکتار است ، استان گلستان رتبه اول را هم از نظر سطح کشت و هم از نظر تولید این دانه روغنی مهم در کشور دارد.

مرداد ماه حساس ترین مرحله نیاز آبی سویا ، مرحله گلدهی و دانه بندی است که اگر ما در این مرحله غفلت کنیم موجب اختلال در غلاف بندی می شود و همچنین ریزش دانه ها .

بنابراین ما باید این مراحل را از آب دریغ نکنیم ، توصیه می کنیم به کشاورزان محترم که حتما از دو تا پنج نوبت آبیاری کنند

ارسال نظر

آخرین اخبار