در سومین روز ثبت نام کاندیداها تا پیش از ظهر امروز دوشنبه سه نفر از کاندیداهای ترکمن با حضور در فرمانداری گنبد در انتخابات ثبت نام کردند .

آخرین خبرها از ثبت نام های گنبد

  به گزارش گلستان24، در سومین روز ثبت نام کاندیداها تا پیش از ظهر امروز دوشنبه سه نفر از کاندیداهای ترکمن با حضور در فرمانداری گنبد در انتخابات ثبت نام کردند .

به گزارش خبرنگار ترکمن سسی از محل فرمانداری گنبد آقایان سلیمان هاشمی ،بایرام گلدی برمک و اراز مراد مغربی قوجق سه کاندیدی هستند که تا پیش از ظهر امروز ثبت نام کردند .

ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار