معاون آموزش و فناوری آموزش و پرورش شهرستان رامیان گفت: در هفته پژوهش یک تیم پژوهش جهت هدایت و راهنمایی دانش آموزان و معلمان به مدارس اعزام شدند.

اعزام تیم پژوهشی به مدارس شهرستان رامیان

در جلسه هم اندیشی با حضور معاون آموزش و فنآوری آموزش و پرورش شهرستان رامیان با پژوهشگران نمونه به لزوم انجام تحقیقات کاربردی و عملی تاکید شد .

به گزارش گلستان 24، وی از همه پژوهشگران خواست، طرح های دانش بنیان و کاربردی خود را در راستای حفظ منابع ملی و ذخایر تجدید ناپذیر اختصاص دهند.

ابراهیمی ضمن احترام به مقام علم و پژوهش، از معلمان و دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره های خوارزمی و پرسش مهر ریاست جمهوری در راستای حفظ و تقویت آب های سطحی و زیرسطحی دعوت کرد.

وی خبرداد: در هفته پژوهش یک تیم پژوهش جهت هدایت و راهنمایی دانش آموزان و معلمان به مدارس اعزام شدند.

معاون آموزش و فناوری آموزش و پرورش شهرستان رامیان خاطرنشان کرد: این تیم جهت آمادگی دانش آموزان در جشنواره های نوجوان و جوان خوارزمی و پرسش مهر ریاست جمهوری اعزام شده اند.

وی در پایان از وضعیت مطلوب پژوهش در شهرستان رامیان خبرداد.

npaj1

npaj2

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار