درپنج سال گذشته مردم خیر گلستان بیش از هشتاد میلیارد تومان برای آزاد سازی زندانیان دیون مالی جرائم غیر عمد کمک کردند

همت بلند مردم گلستان برای ازاد سازی زندانیان دیون مالی جرائم غیرعمد

در بیست و هشتمین شب از ماه مبارک رمضان نیکوکاران گلستانی برای رهایی زندانیان جشن گلریزان برگزار کردند. پانصدو نود نفر در گلستان به سبب دیون مالی در زندان به سر میبرند. امسال در کشور صد و نود جشن گلریزان برگزار گردید.

45177_635409815582544786_s

رمضان امسال هم آنان که دستی در خیر داشتند از کوچک و بزرگ گرد هم آمدند تا گل لبخند را به رسم مهربانی به خانواده همای زندانیان هدیه کنند.

به گفته امینی، مدیر کل زندانهای استان حدود پانصدو سی و سه نفر از زندانیان را زندانیان جرائم غیر عمد تشکیل می دهد که برای آزادی این تعداد زندانی که در زندان هستند طبق رای دادگاه حدود یازده میلیارد تومان پول نیاز است.

یساقی، قائم مقام ستاد دیه کشور گفت:درپنج سال گذشته مردم خیر گلستان بیش از هشتاد میلیارد تومان کمک کردند و در طول این سال های تاسیس تا به امروز بیش از هشتاد هزار نفر از زندانیان آزاد شده اند. برای سال جاری ما حدود هفت هزارو پتنصد نفر زندانی در صف زندان ها داریم که واجد شرایط آزادی هستند.

ارسال نظر

آخرین اخبار