در حالی که تلاش های دیپلماتیک برای به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح سوریه در ژنو در جریان است، در این گزارش نگاهی داریم به ویرانه های بر جای مانده از جنگ داخلی ۵ ساله در این کشور.

تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 به گزارش گلستان24، در حالی که تلاش های دیپلماتیک برای به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح سوریه در ژنو در جریان است، در این گزارش نگاهی داریم به ویرانه های بر جای مانده از جنگ داخلی ۵ ساله در این کشور.
 
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 
تصاویر/ ویرانه‌های جنگ در سوریه
 

منبع: صدا و سیما

 

ارسال نظر

آخرین اخبار