نبود شعبه بیمه خدمات درمانی در سیمین شهر موجب زحمت و سختی مردم زحمت کش این شهر شده است.

سیمین شهر محروم از بیمه خدمات درمانی

 به گزارش گلستان24 به نقل از ساحل گمیشان این که مردم برای تعویض و اعتبار دفترچه بیمه روستایی و سلامت مجبورند هر بار مسافت طولانی تا بندرترکمن یا گمیشان را طی کنند موجب ناراحتی و زحمت آنان است.

منصور کر رییس شورای شهر سیمین شهر گفته که در مدت دو سال و نیم که به عنوان رییس شورای شهر مشغول خدمت است پیگیر این ماجراست ولی متاسفانه علی رغم همه تلاش ها هنوز مسئولین به قول خود عمل نکرده اند.

وی ادامه داده که دفتر خدمات ارتباطی و پستی و تمام مقدمات کار را برای احداث شعبه بیمه خدمات درمانی در شهر مهیا کردیم ولی با وجود همه تلاش ها هنوز وعده مسئولان محقق نشده است و ما شرمنده مردم هستیم ولی به جد پیگیر این امر هستیم که هر چه زودتر بتوانیم با احداث شعبه بیمه مردم را شاد کنیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار