مهمترین محور جلسه اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان تبدیل شدن موضوع مواد مخدر به یک دغدغه عمومی

نشست اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

تبدیل موضوع پیشگیری ازمصرف مواد مخدربه یک دغدغه عمومی محور مهم این جلسه بود.

موضوع مواد مخدر باید به یک دغدغه عمومی تبدیل شود. این مهمترین محور جلسه اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان بود.

099990a3-8a85-4955-bce2-ff7c40620a21

به گفته طهماسبی معاون سیاسی امنیتی فرماندار ، متاسفانه مرگ و میرهای در اثر مواد مخدر جزو چهارمین مرگ ومیرهای رایج در کشور است و در این رابطه همه گروه های مردم نهاد، مراکز و انجمن های خیریه باید در امر مبارزه با مواد مخدر بپردازند.

رئیس پلیس گلستان از افزایش هشتاد درصدی کشفیات مواد مخدر در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال خبر داد.

میر فیضی همچنین افزود: در سال گذشته بالغ بر هشتاد در صد افزایش این کشفیات را داشتیم. همین وضعیت در سه ماهه نخست سال جاری استمرار داشته است. یکی دیگر از موضوعات ما بحث پاکسازی نقاط آلوده بوده که در حوزه پاکسازی نقاط آلوده هم اقدامات موثری هم انجام گرفته که به حمدالله وضعیت کنونی ما نسبت به نقاط آلوده ای که در سال گذشته داشتیم بعضی از نقاط کاملا پاکسازی شده است.

محمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هم از اقدامات درمان محور برای معتادین گفت : ما حدود صد و شصت مرکز درمانی در کل استان داریم که هر کدام از آنها به تبع توانایی که دارند از بین سیصد تا پانصد بیمار را در طی مراحل سه ماهه ، شش ماهه و گاها نه ماهه درمان کنند.

مدیر کل بهزیستی گلستان هم  از برنامه های اجتماع محور در حوزه پیشگیری از مواد مخدر در استان خبر داد . رحمانی افزود : ما امسال سعی کردیم اجتماع محور خود را در محلات آسیب پذیر و پایگاه های اجتماعی را در مناطق آسیب پذیر افتتاح کنیم . همچنین برای آموزش های خودمان را از آموزش و پرورش که در کنار ما هستند و جامعه بسیج استفاده کردیم.

و اما آمار تامل برانگیز رئیس کل دادگستری گلستان از پرونده های مرتبط با حوزه مواد مخدر: بعد از سرقت و صدمات عمدی بحث مواد مخدر رتبه سوم پرونده های مارا تشکیل میدهد.

فاضلیان افزود: ما در سال نودو سه فقط حدود سه هزار پرونده در حوزه مواد مخدر داشتیم و جالبه که بدانید چهل و پنج درصد زندانیان ما را معتادین و افراد مرتبط با مواد مخدر تشکیل میدهند حتی بحث سرقت توسط معتادین مطرح میشود و ریشه بسیاری از جرائم و رغتارهای نادرست جامعه ریشه در اعتیاد و مواد مخدر دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار