در استان یکی از حوزه هایی که از نتایج اعلام صلاحیت های کاندیداهای نمایندگی بیشترین تاثیرات را گرفت حوزه انتخابیه غرب استان بود .

حرف آخر را در بین ترکمنهای غرب استان کدام گروه خواهند زد ؟

 به گزارش گلستان24، در استان یکی از حوزه هایی که از نتایج اعلام صلاحیت های کاندیداهای نمایندگی بیشترین تاثیرات را گرفت حوزه انتخابیه غرب استان بود .

در این حوزه عدم توفیق کاندیداهای شاخص ترکمن برای عبور از فیلتر شورای نگهبان و رد ضلاحیت نماینده کنونی مردم منطقه شرایط متفاوتی را رقم زده است .یکی از سوالات مهمی که در این حوزه انتخابیه ذهن بسیاری از مردم در دو شهرستان ترکمن نشین را به خودمشغول کرده است ،این است که در شرایط جدید کدام گروه ،جریان یا طیف انتخاباتی در رابطه با کاندیداهای باقی مانده در صحنه رقابت ها جریان سازتر خواهد بود .

در پاسخ به این سوال برخی از فعالان اعتقاد دارند که با توجه به حضور اکثریت چهره های موثر انتخاباتی در آن ، گروه موسوم به جریان اجماع مهم ترین تاثیر را بر روند حرکت آراء مردم این حوزه خواهد داشت .این گروه اعتقاد دارند جریان اجماع در هفته های اخیر در مناطق ترکمن نشین غرب استان کاملا جا افتاده و بخش قابل توجهی از مردم منتظر تصمیم نهایی این تشکیلات هستند.بر اساس این باور،طرفداران این گروه اعتقاد دارند تشکیلات اجماع حرف آخر را در انتخابات این حوزه خواهد زد .

در نقطه مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند حرف آخر را در جریان سازی سیاسی -  انتخاباتی در حوزه انتخابیه غرب استان چند کاندید شاخص رد صلاحیت شده خواهند زد .این گروه بر این اعتقادند که در هفته های قبل از اعلام صلاحیت ها بخش قابل توجهی از اقبال عمومی مردم به سمت سه یا چهار کاندیدی بوده است که هیچ یک نتوانستند از مرحله بررسی صلاحیت ها عبور کنند.این جایگاه باعث شده است که هواداران این کاندیداها چشم به راه تصمیم آنها باشند .در این چارچوب شایعاتی نیز درباره برگزاری نشست هماهنگی بین این کاندیداها در سطح منطقه منتشر شده است . بنابراین حمایت این افراد از یک کاندید خاص می توان به راحتی ورق را به سمت آن کاندید بچرخاند.بر اساس این اعتقاد طرفدران این نگرش اعتقاد دارند که در انتخابات هفتم اسفند حرف آخر را این کاندیداها خواهند زد .باید منتظر بود و دید بالاخره در این حزوه کدام گروه حرف آخر را می زنند؟

ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار