مردم آق قلا در راهپیمایی 22 بهمن سال 1394 بار دیگر به صحنه آمدند و با شکوه حضور خود از آرمان های والای انقلاب حمایت کردند.

تصاویر/ راهپیمایی حماسی 22 بهمن در آق قلا

مردم آق قلا در راهپیمایی 22 بهمن سال 1394 بار دیگر به صحنه آمدند و با شکوه حضور خود از آرمان های والای انقلاب حمایت کردند.

 راهپیمایی 22 بهمن آق قلا

راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا 
 
راهپیمایی 22 بهمن آق قلا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار