گروه اقبال کاندیدای مورد حمایت خویش را معرفی کرد.

فعالان کلاله ای گزینه نهایی خود را معرفی کردند

 به گزارش گلستان24، فعالان کلاله ای که در گروه اقبال فعالیت می کنند مهندس شهرام کوسه غراوی را به عنوان گزینه نهایی خویش معرفی کردند.

فعالان مراوه تپه ای نیز از مهندس غراوی اعلام حمایت کرده بودند.

منبع: ترکمن سسی

ارسال نظر

آخرین اخبار