کاریکاتور /

این روزها برخی از زوج‌ها برای جدایی از هم جشنی برپا می‌کنند و دوستان و اقوامشان را دعوت می‌کنند تا جدایی‌شان را به دیگران اعلام کنند.

بدعتی بنام جشن طلاق!

  «تلخ ترین و تاسف آورترین جشن»؛ این توصیفی است که می توانم از این مراسم داشته باشم. مراسمی که متاسفانه مدتی است بین برخی از خانواده ها رواج پیدا کرده. این مراسم مانند خیلی چیزهایی که مد می شود و هیچ ریشه ای ندارد، دارد مثل یک بختک رشد می کند و زیاد و زیادتر می شود.حرف از «جشن طلاق» است. این روزها برخی از زوج ها برای جدایی از هم جشنی برپا می کنند و دوستان و اقوامشان را دعوت می کنند تا جدایی شان را به دیگران اعلام کنند. 

golestanema5

کاریکاتور / آمار بالای طلاق

ارسال نظر

آخرین اخبار