به نیت اموات در روزهای پایانی سال

مردم استان گلستان به ویژه اهالی روستاهای آن در روز آخر سال به نیت اموات خود اقدام به پخت حلوای گردویی کرده و بین همسایگان تقسیم می نمایند.

حلوا گردویی گلستان به روایت تصویر

 به گزارش گلستان24، مردم استان گلستان به ویژه اهالی روستاهای آن در روز آخر سال به نیت اموات خود اقدام به پخت حلوای گردویی کرده و بین همسایگان تقسیم می نمایند.

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

halva 1

عکس: فائزه کابلی

منبع: گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار