در جنگل امام رضای کردکوی رخ داد؛

دو خودروی مسافرین نوروزی که در گل و باتلاق جنگل امام رضای(ع) شهرستان کردکوی گرفتار شده بودند، با کمک امداد گران پایگاه امداد نجات کوهستان این پارک جنگلی ، نجات یافتند.

نجات دو خودروی مسافرین نوروزی توسط گروه نجات کوهستان

به گزارش گلستان24، روز گذشته دو خودروی مسافرین نوروزی که در گل و باتلاق  جنگل امام رضای(ع) شهرستان کردکوی گرفتار شده بودند، با کمک امداد گران پایگاه امداد نجات کوهستان این پارک جنگلی ،  نجات یافتند.

این مسافرین نوروزی از شهرهای اصفهان و قزوین برای دیدن طبیعت بکر استان گلستان به این استان سفر کرده بودند.

تیم امداد کوهستان استان نیز به همه مسافرین نوروزی که قصد دیدن از جنگل های استان را دارند هشدار داد، به دلیل گل آلود و لغزنده بودن این جنگل ها، از تردد با خودرو خود داری کرده و تجهیزات کامل زمستانی را با خود به همراه داشته باشند.

 امداد کردکوی 1

 امداد کردکوی2

 امداد کردکوی3

 امداد کردکوی4

 امداد کردکوی5

 امداد کردکوی6

 امداد کردکوی7

 

 

  

ارسال نظر

آخرین اخبار