فساد اخلاقی بحرانی است که امروزه در غرب به وضوح دیده می‌شود. غربی‌ها معتقدند که یکی از دلائلی که زنان غربی را مجبور به "تن فروشی" کرده است، مشکل مالی است.

مشکلات مالی و شیوع روسپی گری در غرب

فساد اخلاقی بحرانی است که امروزه در غرب به وضوح دیده می‌شود. غربی‌ها معتقدند که یکی از دلائلی که زنان غربی را مجبور به "تن فروشی" کرده است، مشکل مالی است. در برخی از موارد تأمین هزینه‌های اولیه زندگی برای خانواده‌ها به گونه­ای سخت می‌شود که یا زنان به اختیار خود و یا به اجبار خانواده در سنین مختلف روی به روسپی­گری می‌آورند.

یکی از زنان اسپانیایی که می‌خواهد روی به روسپی­گری آورد می‌گوید: بدهی‌هایش سر به فلک کشیده است. اکنون تنهاست و کسی نیست که او در پرداخت بدهی‌هایش کمک کند. یک سال با مردی زندگی کرده بود که او را بسیار دوست می‌داشت، اما او را رها کرد چون باید بدهی‌هایش را می‌پرداخت. در ادامه می‌گوید که بدترین کارهای ممکن را انجام داده است که بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند اما نتوانسته است و بارها خود را به مراکز "مد لباس" معرفی کرده است و کلی لباس نو تهیه کرده تا او را بپذیرند، اما او را به کار نگرفته‌اند.

	مشکلات مالی و شیوع روسپی گری در غرب

او می‌گوید که توان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد. از سوی دیگر، زن دیگری می‌گوید: وقتی جوان بود مردان ثروتمندی قصد ازدواج با او را داشته‌اند و اکنون پس از تجربه ازدواج با مردی فقیر، دیگر نمی‌خواهد به این وضع ادامه دهد و تمایل به ارتباط با کسانی را دارد که بتوانند دغدغه مالی او را بر طرف کنند.

این مسئله به این جا ختم نمی‌شود و یکی از اقدامات پر سر و صدا و حاشیه­ای رقابت‌های فوتبال جام جهانی برزیل، زنان روسپی بودند که در پایتخت کشور برزیل و شهرهای بزرگ این کشور که محل برگزاری این رقابت‌ها بودند حضور داشتند تا بتوانند پول‌های کلانی را از این راه به دست آورند.

فساد اخلاقی بحرانی است که امروزه گریبان گیر بشر شده است. یکی از نمودهای آن "تن فروشی" زنان است که روز به روز در حال افزایش است. روسپی گری زنان در غرب امری عادی به حساب می‌آید اگر چه در بسیاری از کشورها اقدامی غیر قانونی تلقی می‌شود. اما زنان غربی به دلائلی زیادی، تن به این کار خفت بار می‌دهند. اگرچه مشکلات اقتصادی هم نقش بسزایی در دامن زدن به فساد اخلاقی دارد اما رواج بی بند و باری، زیاده خواهی، مهاجرت، بیکاری و کمرنگ شدن آموزه‌های دینی نیز به این مسئله دامن زده است و جوامع اروپایی را به فساد کشانده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار