ظهر امروز 5 ساختمان غیر مجاز در روستای زیارت گرگان با گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در خصوص تغییر کاربری و تصرف اراضی کشاورزی و حکم دادستانی تخریب شد.

5 ساختمان غیر مجاز در زیارت تخریب شد

همچنین گفته شده 100 پرونده در اجرای احکام کیفری قرار دارد و قرار شده با هماهنگی ادارات و نهادها هفته ای 5 تخریب انجام شود.

به گزارش گلستان 24، دادستانهای شهرهای دیگر استان نیز قرار است نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز حساسیت به خرج دهند .

نحوه رسیدگی به این تخلفات به این صورت می باشد که سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گزارشی در خصوص تصرف اراضی کشاورزی و تغییر کاربری به دادستانی می دهد و دستگاه قضا نیز نسبت به صدور و اجرای حکم اقدام می کند.

به دلیل حجم بالای تخلفات هنوز بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه زیارت مانده که به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.

در یک مورد از تخریب های امروز  زیارت ساختمان یکی از کارمندان سابق سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان که بارها به وی هشدار داده شده بود و چندین میلیون نیز خرج کرده بود ، تخریب شد.

هزینه تخریب ساخت وساز های غیر مجاز و بیل های مکانیکی و ماشین آلات طبق قانون با مالک ساختمان بوده و خالی کردن محوطه و تحویل زمین نیز با مالک می باشد و چنانچه فردی از این امر خودداری کند سازمان جهاد کشاورزی اقدام به تخلیه زمین خواهد کرد اما هزینه آن را از مالک دریافت می کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار