بازی رانت خواران با سلامت مردم

شنیده های خبرنگار ما حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق مجلس ردیف بودجه یکی از مراکز مهم درمانی آموزشی تهران را حذف نموده است.

 بودجه بیمارستان در جیب یک آقازاده برای راه اندازی MRI

 به گزارش گلستان24، اعتبارات ردیف بودجه این مرکز مهم درمانی حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی منتقل شده است که این امر موجب اعتراض و نارضایتی پزشکان و پرسنل این بیمارستان شده است. 


همچنین بنابر شنیده های خبرنگار ما از پرسنل بیمارستان مذکور بودجه این بیمارستان که ریاست آن را یکی ازنزدیکان دولت بعهده دارد به یکی از آقازاده ها برای راه اندازی مرکز تخصصی ام آر آی در قالب یک پروژه کلان داده شده است.

به گزارش عصر امروز بخش دیگری از بودجه این بیمارستان نیز به همان آقازاده جهت انجام پروژه ای دیگر و در همان بیمارستان اختصاص داده شده است! 

پدر آقازاده مذکور از تاثیرگذاران برمدیریت این بیمارستان است. لازم به ذکر است کارکنان و پزشکان این بیمارستان مراتب اعتراض خود را به کمیسیون تلفیق مجلس نیز اعلام کرده اند.

منبع: عصر امروز

ارسال نظر

آخرین اخبار