طی حکمی از سوی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان ، احمد وطنی و هومن هادیان به ترتیب به عنوان روئسای اداره صنعت، معدن و تجارت کردکوی و علی آباد کتول منصوب شدند.

روئسای ادارات صنعت، معدن و تجارت کردکوی و علی آباد منصوب شدند

 تغییرات در ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستانهای استان گلستان ادامه یافته و شهرستان های کردکوی و علی آباد روئسای خود را شناختند .

به گزارش گلستان 24، احمد وطنی کارشناس مسئول تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به عنوان رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان کردکوی انتخاب شده است . قبل از وی بهزادفر این سمت را به عهده داشت که بازنشسته شد و مدتی نیز ساوری همزمان بندرگز و کردکوی را مدیریت می کرد.

همچنین هومن هادیان رئیس اداره خدمات صنعتی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان به عنوان رئیس جدید اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان علی آباد کتول منصوب شده است . قبل از وی جعفر کرامتی عهده دار این سمت بوده که بنا به دلایلی کنار گذاشته شد.

شهرستان رامیان هم در شرف تغییرات قرار دارد و بزودی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت این شهرستان نیز معرفی خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار