رئیس شورای اسلامی استان گلستان:

رئیس شورای اسلامی استان گلستان از پرداخت با تاخیر سه یا چهار ماهه حقوق کارگران ازسوی 9 شهرداری دراین استان خبر داد.

پرداخت حقوق کارگران با سه یا چهار ماه تاخیر توسط 9 شهرداری گلستان

به گزارش گلستان24،"ایوب هلاکو"، رئیس شورای اسلامی استان گلستان در باب این خبر گفت: تعداد 20 شهرداری نیز حقوق پرسنل خود را تقریبا بموقع پرداخت می کنند.

وی به اسامی شهرداری هایی که حقوق پرسنل خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه پرداخت می کنند، اشاره نکرد اما گفت: متاسفانه دربیشتر موارد میزان حقوق دریافتی کارگران واحد شهرداری از میزان کارکرد آنان کمتر است.

"هلاکو" اضافه کرد: حداقل پرداختی یک شهرداری برای دستمزد مجموعه کارگران درماه مبلغ دو میلیارد ریال است که از محل درآمدهای شهرداری ها تامین می گردد.

منبع:کاسب امین

ارسال نظر

آخرین اخبار