حجت الاسلام طاهری: ایجاد استغال نیاز به معجزه ندارد

عکسنوشته/ اهم سخنان سیدعلی طاهری در مناظره انتخاباتی با دکتر تربتی نژاد

گلستان24، عکسنوشته اهم سخنان سیدعلی طاهری در مناظره انتخاباتی با دکتر تربتی نژاد را تقدیم می کند.

 

سیدعلی طاهریسیدعلی طاهریسیدعلی طاهریسیدعلی طاهریسیدعلی طاهری

 

ارسال نظر

آخرین اخبار