خبرهای فوری و مهم از خان طومان

چند خبر فوری و مهم از خان طومان

ابوالعلاء طعوم-فرمانده میدانی حرکة الحرار الشام امروز در خان طومان به درک واصل شد.

خبر فوری از خان طومان

محمد باریش-مسئل رسانه ای جندالاقصی در خان طومان به درک واصل شد.

خبر فوری از خان طومان

ابراهیم الشبیب-فرمانده میدانی حرکة الحرا الشام در خان طومان به درک واصل شد.

خبر فوری از خان طومان

جنگنده های روسیه از پایگاه حمیمیم با قدرت تمام در حال کوبیدن تکفیری ها در خان طومان هستند.

ارسال نظر

آخرین اخبار