در آستانه فرا رسیدن ماه ضیاف الله، بازار ماهی فروشان گرگان، جنب و جوش فراوانی به خود دیده است که میتوانید در تصاویر دیل بخشی از این جنب و جوش را مشاهده کنید.

بازار ماهی فروشان گرگان در آستانه ماه رمضان+گزارش تصویری

به گزارش گلستان24، در آستانه فرا رسیدن ماه ضیاف الله، بازار ماهی فروشان گرگان، جنب و جوش فراوانی به خود دیده است که میتوانید در تصاویر دیل بخشی از این جنب و جوش را مشاهده کنید.

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

انتهای پیام/

منبع: شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار