اجرای طرح ساماندهی خبرنگاران در گلستان

با اجرای طرح ساماندهی اعضای خانه مطبوعات استان گلستان در مرحله نخست این طرح درصد محدودی از پرونده‎ اعضای خانه مطبوعات تکمیل شده است.

خبرنگاران نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند + اسامی

به گزارش گلستان24، در کارگروه عضویت خانه مطبوعات استان گلستان پرونده اهالی رسانه بررسی شد که از 323 پرونده در خانه مطبوعات طبق اساسنامه 125 عضو این تشکل صنفی در انتخابات دوره دوم حائز حق رأی بودند و 198 عضو به دلیل نداشتن بیمه و نواقص پرونده از شرکت در انتخابات محروم شدند.

فرصت تکمیل پرونده اعضای خانه مطبوعات تا 20 خردادماه جاری هدف‎گذاری شده است و اعضای خانه مطبوعات تا 30 خرداد ماه جاری باید نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند.

نواقص پرونده اعضاء از طریق تماس تلفنی، سامانه پیامکی و شبکه مجازی اطلاع ‎رسانی شده است و اعضایی که بعد از پایان مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نکنند عضویت آنها از این تشکل صنفی ملغی شده و از خدمات حمایتی، معیشتی، آموزشی و ... محروم خواهند شد.

با اجرای این مرحله از طرح ساماندهی اعضای خانه مطبوعات استان گلستان، همچنان تعدادی از اعضاء در مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نکردند و لیست اسامی آن دسته از افرادی که پرونده آنها همچنان دارای نقص است در جدول ذیل آمده و آخرین مهلت تکمیل پرونده تا 30 خرداد خواهد بود.

این افراد می توانند از طریق سایق خانه مطبوعات استان گلستان به آدرس www.khgolestan.ir  مراجعه کرده و مدارک خود را ارسال کنند و یا به صورت حضوری به دفتر خانه مطبوعات مراجعه کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت نقص پرونده
1 زهرا احمدی فتوکپی دفترچه بیمه
2 فاطمه احمدی فتوکپی دفترچه بیمه
3 زهرا بهرامی فتوکپی دفترچه بیمه- معرفی نامه
4 زهرا خورشیدکلایی فتوکپی دفترچه بیمه
5 فیروزه حسینی فتوکپی دفترچه بیمه
6 اسدالله دارایی نقص کامل پرونده
7 منیره جندقی نقص کامل پرونده
8 محمدرضا مردانی فتوکپی بیمه - معرفی نامه
9 ساناز غریب فتوکپی دفترچه بیمه
10 سهیلا علاءالدین فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی‎نامه، آثار
11 سمیه قدمنان فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی‎نامه، عکس
12 سمیرا سبزه فتوکپی دفترچه بیمه
13 رجبعلی نیازمند فتوکپی دفترچه بیمه
14 عدالطیف ایزدی فتوکپی دفترچه بیمه
15 هنگامه خاندوزی فتوکپی دفترچه بیمه
16 نرگس حسین‎زاده فتوکپی دفترچه بیمه
17 مریم دودانگی فتوکپی دفترچه بیمه
18 زهرا حجازی فتوکپی دفترچه بیمه
19 اعظم دستجردی فتوکپی دفترچه بیمه، مجوز نشریه
20 فائزه نوچمنی فتوکپی دفترچه بیمه
21 غلامرضا ولی‎پور نقص کامل پرونده
22 قربان محمد ورشی فتوکپی دفترچه بیمه
23 سیدمحمدمهدی حسینی عکس
24 حسین کرمی فتوکپی دفترچه بیمه
25 محمدمهدی مقصودلو نقص کامل پرونده
26 عباس رسول آبادی فتوکپی دفترچه بیمه، مدرک تحصیلی، آثار، معرفی‎نامه
27 مصطفی صبوحی فتوکپی دفترچه بیمه
28 فاطمه روزخوش فتوکپی دفترچه بیمه، عکس
29 فاطمه عبدی فتوکپی دفترچه بیمه
30 اسماعیل تقی‎پور فتوکپی دفترچه بیمه، عکس
31 رضا شریعتی‎فر فتوکپی دفترچه بیمه، عکس، معرفی‎نامه، آثار
32 علیرضا کلاگر فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی‎نامه
33 اکبر نادری فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی‎نامه
34 زهرا رجبی نقص کامل پرونده
35 زهره پوررضا فتوکپی دفترچه بیمه
36 ابوذر پورادیب فتوکپی دفترچه بیمه، عکس، معرفی‎نامه
37 حسین جهانگیری فتوکپی کارت ملی، عکس، مجوز نشریه
38 عالیه ایزدی فتوکپی دفترچه بیمه
39 فریده ستایشگر فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی نامه
40 ملیحه ملامحمدزمانی نقص کامل پرونده
41 رقیه مسلمی‎پور فتوکپی دفترچه بیمه
42 پریسا سادات موسوی فتوکپی دفترچه بیمه
43 امین‎الله منتظری معرفی‎نامه
44 احسان مکتبی عکس
45 جمشید خاری فتوکپی دفترچه بیمه
46 رحمت‎الله میردیلمی فتوکپی دفترچه بیمه، معرفی‎نامه، آثار
47 حسین زنگانه فتوکپی دفترچه بیمه
48 هدایت‎الله امینیان نقص کامل پرونده
49 بلقیس کردبچه فتوکپی دفترچه بیمه، آثار
50 سمیه مرادقلی فتوکپی دفترچه بیمه
51 محدثه اسدی‎نیا فتوکپی دفترچه بیمه
52 حبیبه سادات حسینی نقص کامل پرونده
53 محمدرضا احمدی فتوکپی دفترچه بیمه، آثار، معرفی‎نامه، مدرک تحصیلی
54 سیدحسن سیدی فتوکپی دفترچه بیمه
55 مهلا بهمنی نقص کامل پرونده

همچنین اسامی ذیل شامل آن دسته از اصحاب رسانه استان گلستان است که شرایط عضویت آنها در مرحله نخست ساماندهی با توجه به بررسی متعدد از سوی کمیته عضویت برای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گلستان محرز نشده است، این افراد تا 30 خردادماه جاری فرصت دارند نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند.

ردیف  نام و نام خانوادگی  نواقص پرونده
1 محمود سلطانی                     فتوکپی بیمه
2 عباس مهدی‎زاده                     معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت
3   سیدمحمدهادی ابوالقاسمی         فتوکپی بیمه
4 رضا جامی                        فتوکپی بیمه
5 عین‎الله تاجیک                    معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت
6 محمدرضا کیانی‎پور             فتوکپی بیمه
7   محمد یزدانی                     فتوکپی بیمه
  8 حمیرا قبادی                       فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
عصمت حائری‎زاده            فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
10 فهیمه غلامی                   فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
11  خلیل‎الله راستگار               فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
12  میثم لطفی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت
13 سالار احمدی                فتوکپی بیمه
14 زینب رایج کفشگیری         فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
15 ثریا عبداللهی‎فر                فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
16 جعفر صیدانلو  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
17 محدیث فرحبخش    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، عکس
18 مهری چوپانی    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، عکس
19 مهدی کرمی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
20 عاشرمحمد رئوفی    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
21 سیدابوالفضل فخار  مجوز نشریه «کارت مدیرمسئولی»، مدرک تحصیلی، عکس
22  معین مطلق  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت
23  مسلم افتخاری  فتوکپی بیمه
24 شاه قربان قاضی    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت
25  سونا جرجانی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
26 سکینه جافر نوده    فتوکپی بیمه، مدرک تحصیلی، عکس
27 آنه محمد بیات    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
28 الهام سلمانی    معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
29  علی بایزدی  فتوکپی بیمه
30 محسن دستجردی    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
31 حسین مهدوی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
32  بی‎بی حمیده محمدنیازی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
33  نیلوفر احمدی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
34  صابر رام  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
35 زهرا صفری    فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
36  علیرضا نوری کجوریان  در استان گلستان فعالیت خبری ندارد
37  مریم بزی  در استان گلستان فعالیت خبری ندارد
38  عماد ممشلی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی
39 حجت‎الاسلام سیدعباس سیدی  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار
40  صادق حسینی ایزد  فتوکپی بیمه، معرفی‎نامه از رسانه محل فعالیت، آثار، مدرک تحصیلی

« ضروری است فعالان رسانه ای استان جهت تکمیل پرونده عضویت در خانه مطبوعات به موارد ذیل توجه کنند».

- تکمیل پرونده، شرط احراز عضویت در خانه مطبوعات و صدور کارت عضویت برای اعضا است.

مدارک مورد نیاز برای عضویت:

۱- کپی شناسنامه ( متاهلین تمام صفحات) ،کارت ملی

۲- کپی مدرک تحصیلی{ کارشناسی) افراد با سابقه بیش از ۷ سال ( دیپلم) بهمراه مستندات سابقه

۳- معرفی نامه از رسانه محل فعالیت با قید عنوان ( سردبیر،تحریریه،عکاس ،صفحه آرا،خبرنگار و ..)،سرپرستی خبرگزاری و روزنامه سراسری معرفی نامه مدیر  عامل سازمان و مدیر مسول

۴- کپی دفترچه بیمه تامین اجتماعی ( بیمه شده نشریه یا صندوق هنرمندان) ،دفترچه خدمات درمانی برای کارمندان دولت و بازنشسته

۵- تعداد ۱۲ اثر از یکسال اخیر ( هر ماه یک اثر) با نام  و یا با تایید مهر و امضاء مدیر مسول نشریه ،سرپرستی خبرگزاری و روزنامه های سراسری

۶- عکس ۳ * ۴ تعداد ۳ قطعه پشت نویسی

۷- درخواست کتبی و پر کردن فرم عضویت خانه مطبوعات

۸- پرداخت ورودی و حق عضویت

-  به منظور تسهیل در  تکمیل پرونده، نقایص موجود از طریق پیامک به افراد اطلاع داده می‎شود و اعضاء می‎توانند با مراجعه به سایت خانه به آدرس اینترنتی http://www.khgolestan.ir نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام و یا به صورت حضوری به دفتر خانه مطبوعات استان مراجعه کنند تا بانک اطلاعاتی اعضاء تکمیل شود.

انتهای پیام/

منبع: گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار