مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در تپه نورالشهدا گرگان برگزار شد.

 گزارش تصویری/ناله های "بک یا الله" در شب 21 رمضان در تپه نورالشهدا گرگان

به گزارش گلستان24، به نقل از اسپی دژ، مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان همراه با سخنرانی روحانیون، روایت گری و قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم قرآن به سر در تپه نورالشهدا گرگان برگزار شد.

شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا 
شب احیای 21 قدر تپه نورالشهدا

ارسال نظر

آخرین اخبار