پوستر وضع تحریم های دارویی برای بیماران ایرانی توسط آمریکا منتشر گردید.

پوستر / وضع تحریم های دارویی برای بیماران ایرانی توسط آمریکا

به گزارش گلستان24، پوستر وضع تحریم های دارویی برای بیماران ایرانی توسط آمریکا در هفته حقوق بشر آمریکایی توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی منتشر گردید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار