دشمن شناسی

دشمن از غفلت ما استفاده میکند تا اهداف خود را پیش برد. حواسمان را به مسائل بی فایده مشغول می کند و کار خودش را می کند بعد هم گاهی حتی متوجه نمی شویم از کجا خورده ایم.

ما می خواهیم مثل چشمه جوشان باشیم

به گزارش گلستان 24، با اهل درد شرح غم خود نمی کنم تقدیر غصه دل من ناشنیدن است آن را که لب به دام هوس گشت آشنا روزی « امین » سزا لب حسرت گزیدن است . «امام خامنه ای»

بازهم آمدیم تا شرح درد دیگری کنیم، شرح خیال دشمن مزدور خود کنیم، گوییم که ما را به سر جان رهبر است، اما چه سود که سر را بهای دیگریست، بر لب آمد که سرباز رهبریم، اما چه سود که سربار رهبریم...

رهبر انقلاب در یک سخنرانی بیان کرده بودند زمانی ما در جنگ با دشمن پیروز هستیم که حرکات دشمن را از پیش تشخیص دهیم یعنی از پیش بدانیم که هدف دشمن از کوچکترین کارهایی که انجام می دهد چیست؟ مثلا بدانیم دشمنانمان چطور حاضر به مذاکره شدند و هدفشان از تحریم کدام ایدئولوژی ایران است؟ یا اینکه حادثه یازده سپتامبر در خاک آمریکا با آن همه ادعای امنیت نظامی اتفاق می افتد یا بمب گذاری های فرانسه و امثال این حوادث؟ اگر حواسمان باشد و بدانیم حرکت بعدی دشمن چیست مطمئناً ما پیروز میدانیم. اما اگر صحنه ای حواسمان پرت شد و غافل از میدان نبرد شدیم آنوقت است که ضربه می خوریم . دشمن از غفلت ما استفاده میکند تا اهداف خود را پیش برد. حواسمان را به مسائل بی فایده مشغول می کند و کار خودش را می کند بعد هم گاهی حتی متوجه نمی شویم از کجا خورده ایم. درگیری هایی در داخل کشور بوجود می آید ملت درگیر آن می شوند مسئولان بر سر آن با هم کشمکش پیدا می کنند طوری که مردم از این کشمکش ها باخبر می شوند. در اینجا حواس همه به همین مشکلات داخلی می رود و تمرکز مسئولان به برتری جویی در این میدان است که ضربه از سوی دشمن به بدنه ی نظام وارد می شود . البته تاکنون همچنین مسائلی در کشور ما بوجود نیامده چراکه در همه این سالها رهبری همچون پدری مهربان و دلسوز با بیانات به جا و حکیمانه ی خود بیداری را برای ما به ارمغان می آورد. ایشان همواره به این مساله تاکید می کردند که مسائل فرعی را از مسائل اصلی جدا کنید و به مسائل اصلی کشور اهمیت بدهید.

 «یک ملت باید درست حواسش را جمع کند، بداند پا کجا میگذارد - تقواى جمعى یعنى همین - بداند چه کار میخواهد بکند، مراقب باشد که از کجا ضربه متوجه او میشود. در عمل فردى هم اگر ما تقوا داشته باشیم، اعمال خودمان را مراقبت خواهیم کرد، خودمان را مراقبت خواهیم کرد؛ جائى که پاى انسان میلغزد، انسان پا نمیگذارد؛ جائى که خوف سقوط هست، انسان مراقبت میکند. این چیزى است که لازم است.» ببینیم چرا رهبر این سخنان را مطرح می کند. ببینیم در چه زمانی هستیم که ایشان  لازم دانستند این مسائل را مطرح کنند. درگیری های سوریه،عراق، یمن، بیداری اسلامی،...

ایشان همچنین در سخنرانی دیگری بیان نمودند نگذاریم قضیه فلسطین فراموش شود و حواسمان از آن پرت شود چرا که این نیز یکی از اهداف دشمن برای سیطره بر فلسطین است...

به گفته ی رهبری در حال حاضر کشور به کار فرهنگی بیشتر از کار سیاسی نیازمند است.

امام خامنه ای (مدظله):شما اگر در خیابان به یکى یک تلنگر بزنید، حداکثر این است که خشمگینانه نگاهى به شما بکند؛ رد می شود می رود. اگر یک مشت بزنید، برمی گردد دوتا به شما حرف درشت میزند. اما اگر یک ضربه‌ى کارى بزنید، یقه‌ى شما را می گیرد و رهایتان نمی کند. اینکه مى‌بینید یقه‌ى جمهورى اسلامى و نظام اسلامى را می گیرند و رها نمی کنند، نشانه‌ى این است که ضربه‌اى که جمهورى اسلامى بر پیکر استکبار وارد کرده است، خیلى عمیق بوده.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار