در آستانه سالروز وقوع سیل های مهیب در استان گلستان هستیم.

لایروبی رودخانه های استان گلستان

شفیعی ، رئیس گروه حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه ای استان در این زمینه گفت : همانطور که می دانید در استان گلستان حدود چهل و پنج رشته رودخانه به طول دو هزار و هفتصد کیلومتر داریم ، اگر بخواهیم این رودخانه ها را بازه بندی کنیم  ، این رودخانه ها به سه بازه تقسیم می شود ، باز اول ما داخل شهرها و روستاها  که حدود هفتصد کیلومتر و بازه دوم که در کنار تاسیسات زیر بنایی و داخل زمین های کشاورزی حدود هشتصد کیلومتر ، که مجموع این دو بازه حدود هزار و پانصد کیلومتر می باشد ، از دیدگاه مهندسی رودخانه و سواحل تقریبا باید هر سه سال لایروبی شود یعنی به صورت متوسط سالی پانصد کیلومتر ، که این کار تقریبا سالی پنج میلیارد اعتبار لازم دارد که بتوانیم حداقل سالی یک بار این رودخانه ها را لایروبی بکنیم .

1236078560orig

با توجه به محدودیت اعتباری که در بخش مهندسی داده می شود ، به تناسب در سطح شهرستان ها و به ترتیب اولویتی که امور منابع آب با همکاری فرمانداری ها و بخش داری ها ارائه دادند ، آنها را لایروبی می کنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار