استاندار خواستار تجدید نظر در کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان شد.

تجدید نظر در کمیته های  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

دکتر صادقلو در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان با انتقاد از حضور برخی دستگاه ها در کمیته های غیر مرتبط با حوزه کاری از دبیر خانه شورا خواست برای این تغییر ساختاری پیگیری های لازم را انجام دهد.

a0e8d2c0-f7e8-4214-8f57-11397ce7d1ee

او همچنین از دستگاه های انتظامی خواست مکان هایی که در دل طبیعت به مکان امن معتادان تبدیل شده است را شناسایی کنند.

فعال کردن سازمان های مردم نهاد ، اولویت بندی سنی در سیاست گذاری های حوزه پیشگیری و درمان و اخذ قرار داد با مراکز پژوهشی و دانشگاه ها برای انجام مطالعات علمی در حوزه مبارزه با مواد مخدر از دیگر موضوعات مورد تاکید استاندار در این جلسه بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار