در پادگان قلعه حسن برگزار شد

این رزمایش پس از تلاوت قرآن مجید با رمز(علی ابن موسی الرضا) شروع شد و با اجرا پاک سازی و رفع آلودگی شیمیایی و میکروبی هسته‌ای بگزار شد ابتدا سرهنگ محمدی با مقدمه ای شروع کرد و در ابتدا سرهنگ سعید اثنی عشریه در خصوص رزمایش توضیحات لازم را فرمود و پس از آن با فرمان فرمانده شروع به کار کردند

رزمایش ثامن الحجج ش م ه تیپ 230 سر لشگر شهید اسدا..مهتاجی +تصاویر

به گزارش گلستان24، این رزمایش پس از تلاوت قرآن مجید با رمز(علی ابن موسی الرضا) شروع شد و با اجرا پاک سازی و رفع آلودگی شیمیایی و میکروبی هسته‌ای بگزار شد ابتدا سرهنگ محمدی با مقدمه ای شروع کرد و در ابتدا سرهنگ سعید اثنی عشریه در خصوص رزمایش توضیحات لازم را فرمود و پس از آن با فرمان فرمانده شروع به کار کردند

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

رزمایش ثامن الحجج

ارسال نظر

آخرین اخبار